BLOG

Sebehodnota u dětí

sebehodnota-chlapec-sedi-sam

Žádný rodič nechce, aby bylo jeho dítě v dospělosti závislé na mínění druhých, rychle se vzdávalo nebo soupeřilo místo spolupráce. Za to všechno může narušená sebehodnota. Ta vzniká v dětství a rodiče na ni mají zásadní vliv. Čeho se vyvarovat a jak vám v tom pomůže Teorie typů?

Co je sebehodnota?

Sebehodnota je jednou ze dvou složek sebeúcty – vztahu, který k sobě máme. Zatímco druhá složka – kompetentnost – je závislá na tom, co se nám daří a jak jsme úspěšní, sebehodnota je nezávislá na výkonech, které podáváme. Je to bezpodmínečné přijetí sebe sama jen kvůli tomu, že jsme lidské bytosti.

Sebehodnota je čistě subjektivní a citově zabarvené sebehodnocení. Souvisí tedy s našimi emocemi. Jak?

Mám-li sebehodnotu narušenou, jsem

 1. přecitlivělý na jakékoliv chování druhých, které by mohlo jen naznačovat že nejsem dost dobrý, nebo že mě někdo nemá rád (neboli nejsem pro něj dost dobrý).
 2. přehnaně obezřetný v situacích, ve kterých bych mohl selhat – ať už se jedná o sociální situace (setkání s novými lidmi, potenciální konflikty, vystoupení před ostatními apod.), nebo o nějaký výkon.

Takové situace vnímá náš mozek jako ohrožení a reaguje „stresovou reakcí“ – aktivuje emoce a připravuje fyzické tělo na útěk či útok (popř. paralýzu), abychom se zachránili.

Normálně nám hned vzápětí náš racionální mozek řekne: „Není se čeho obávat.“ Jenže máme-li narušenou sebehodnotu, situaci vyhodnotíme jako skutečně nebezpečnou a sebeobrana pokračuje. Místo toho, abychom se naplno věnovali komunikaci nebo řešení problému, řešíme sami sebe.

V čem nám narušená sebehodnota komplikuje život?

Člověk s narušenou sebehodnotou dělá všechno proto, aby chránil zbytky svého já – dokazuje okolí, že je dost dobrý, nebo se snaží situaci řídit tak, aby se neukázalo, že dost dobrý není.

Zpravidla nedokáže objektivně hodnotit sám sebe: Buď zveličuje své silné stránky a přehnaně si věří – stojí-li před náročným úkolem, neodhadne správně své možnosti, předvádí se, zbytečně riskuje. Nebo si své silné stránky nepřipouští a slabiny příliš vyčítá – náročnému úkolu se raději vyhne nebo se rychle vzdává.

Důsledkem narušené sebehodnoty je také obava říct svůj názor a spoléhání na názor autority nebo většiny. Takový člověk může být také závislý na pochvale (chce se zalíbit) nebo je vztahovačný – chování druhých si bere osobně. Kvůli nízké sebehodnotě také snadno přijmeme roli oběti – snadno se přesvědčíme, že si o útoky druhých koledujeme.

Nízká sebehodnota může ale navenek vypadat jako síla a dominance. Takový člověk s druhými soupeří nebo je nadměrně kritizuje, aby si dokazoval, že je lepší než druzí. Svou převahou a kontrolou situace se snaží zastrašit ty, kteří by mohli odhalit jeho slabost.

Takovou budoucnost si pro své dítě nepřeje žádný rodič.

Proto je dobré vědět, že základy sebehodnoty se vytvářejí už od narození a ještě v mladším školním věku je dítě velmi závislé na mínění dospělých – rodičů nebo učitelů. Co když nevědomě děláme něco, co vývoj sebehodnoty našich dětí narušuje?

Co může vývoj sebehodnoty u dětí narušovat?

My rodiče vidíme dítě svýma očima. To je úplně přirozené. Podvědomě očekáváme, že to, co by bývalo ve výchově vyhovovalo nám, bude vyhovovat našim dětem. Chválíme dítě za ty projevy chování, které považujeme za správné – buď proto, že jsou „naše“, nebo proto, že chceme, aby to dítě v životě mělo jednodušší, než jsme měli my.

Aniž bychom si to uvědomovali, bráníme dítěti, aby se stávalo samo sebou. Nezáměrně přispíváme k tomu, že dítě bude mít narušenou sebehodnotu – těžko může samo sebe přijímat takové, jaké je, když mu dáváme opakovaně najevo, že by se nám víc líbilo, kdyby bylo jiné.

Sebehodnotu dítěte může významně narušovat KONTROLUJÍCÍ VÝCHOVA, ve které dítě nemá prostor pro svou autonomii, nemá příležitost se učit samostatně rozhodovat a kriticky myslet. Součástí kontrolující výchovy jsou i pochvaly, odměny a tresty, díky nimž se motivace dítěte stává zcela závislá na autoritě.

Ani příliš OCHRANITELSKÁ VÝCHOVA ale není dobrým základem pro sebehodnotu dítěte. Dítě nemá příležitost poznávat limity svého těla ani se nemá prostor zažívat situace, které sice byly frustrující, ale dítě při nich překročilo svou komfortní zónu a něco nového se naučilo – odneslo si jednak dobrý pocit, že něco zvládlo, ale také postup, kterým se k podobné situaci může postavit v budoucnosti čelem.

NADMĚRNÁ KRITIKA a TLAK NA VÝKON jsou dalšími faktory, které sebehodnotu narušují. Pokud nejsme shovívaví vůči tomu, že dělat chyby je nejen lidské, ale hlavně výhodné pro další učení, pak se strach ze selhání či potřeba dokazovat si, že jsem dost dobrý, stává součástí naší sebehodnoty. Podobně působí i SROVNÁVÁNÍ a SOUPEŘIVÉ PROSTŘEDÍ, kvůli kterému si dítě staví hodnotu na principu “jsem dobrý, jen když jsem lepší než druzí”. Jedním z nejvíc negativních faktorů působících na sebehodnotu je pak ZESMĚŠŇOVÁNÍ a KŘIVDA, při kterých dítě kromě přímého zpochybňování jeho osoby zažívá navíc pocit bezmoci, která je jedním z nejsilnějších zdrojů stresu.

Věřím, že k takovýmto výchovným praktikám se uchylujete jen občas, když jste unavení nebo ve stresu. Jednorázově dětem nemohou ublížit, zejména, pokud s nimi pak o svém selhání mluvíme.

divka-narusena-sebehodnota

Čím sebehodnotu podpořit?

Každé dítě přirozeně tíhne k tomu, pro co se narodilo – používat své vrozené nastavení mozku a naplňovat své vrozené potřeby. V tom se děti už od mala od sebe výrazně liší a výchovou je nemůžeme „předělat“. Můžeme ale zásadně ovlivnit vývoj jejich sebehodnoty. Přibližně do 7 let si totiž dítě o sobě myslí to, co mu říkáme. A i později bere naše hodnocení jeho osoby velmi vážně.

Milovat dítě nestačí.
I milované dítě se může cítit nepochopené.
A právě přijetí a pochopení jsou základem dobré sebehodnoty.

Jenže jak máme dítě chápat, když je jeho chování pro nás často nepochopitelné? Lze reagovat pozitivně na projevy, které považujeme za problematické? Pochopit a přijmout vaše dítě vám pomůže Teorie typů. Díky ní víte, co je dítěti přirozené a jaké vrozené potřeby je třeba naplňovat.

Neznamená to ovšem, že dítě musí vždycky dostat, co chce. Naopak. Dítě musí zažívat i frustraci, že se věci nedějí podle něj nebo jeho představy nejdou realizovat. Ale musí přitom vědět, že jeho záměrům rozumíme.

Jak zjistím, jaké jsou vrozené potřeby mého dítěte?

Především je potřeba dítě dobře pozorovat a nehodnotit hned jeho chování, jestli je dobré nebo špatné, či zda je normální pro dítě tohoto věku. Místo toho je důležité pátrat po příčinách – proč se dítě takto chová. A tato „proč“ přiřazovat k jednotlivým vrozeným potřebám. Ty je samozřejmě důležité dobře znát a vědět, jak se projevují v různých kontextech.

Podrobné popisy vrozených potřeb čtyř typů temperamentu včetně faktorů, které narušují jejich sebehodnotu, naleznete v nové knize Milovat nestačí.

Důležité je taky vědět, že se na dítě dívám svýma očima – očima svého typu osobnosti. A že si tudíž mohu jeho chování špatně interpretovat. K tomu je důležité znát svůj typ osobnosti. Ten si určíte pomocí knihy Ani mámy nejsou stejné nebo na Úvodním semináři Teorie typů.

Sdílejte s přáteli

Komentáře k článku

 1. Karolina

  15. 11. 2021 (21:20)

  Velmi zajímavý a přínosným článek! Jen mne zajímá – jak s narušenou sebehodnotou pracovat v dospělosti? Nějaké rady (krom psychoterapie 😉 )

  Odpovědět
  • Šárka z Teorie Typu

   9. 12. 2021 (10:23)

   Dobrý den, z mé zkušenosti je důležité poznat svůj typ osobnosti (kniha Ani mámy nejsou stejné) a vrátit se pak do dětství pomocí knihy Nejsou stejné a snažit se pochopit, proč narušená sebehodnota vznikla. Je to cesta k odpuštění sobě i těm, kteří (zpravidla nevědomě, kvůli neznalosti typu) k narušení sebehodnoty přispěli. Pomáhá také potkat lidi stejného typu a vidět, že „je to normální“ 🙂 to se děje na mých úvodních seminářích a ještě více na dlouhodobých kurzech, kde se lidé různých typů vyskytují a vědí to o sobě a otevřeně o tom mluví.
   Je to ale proces, nestane se to rychle a hned, ale z mé zkušenosti tohle opravdu pomáhá.

  • leona dolejšová

   12. 2. 2022 (11:47)

   Ano,jedna z cest je vstoupit do individuální psychoterapie…..je to to nejlepší, co do sebe můžeme investovat….je však třeba také najít dobrého psychoterapeuta…můžeme také navštěvovat podobné semináře, jak o to píše paní Šárka….v dnešní době však je i dosažitelnější kupř individuální psychoterapie on-line, která se osvědčila a má i své mnohé výhody…doporučuji např podívat se na stránky HEDEPY…najdete tam psychoterapeuty, o kterých si můžete načíst, jak jsou erudovaní, někteří tam mají i svá videa a fotky….moc vás zdravím

  • Pavla

   28. 3. 2022 (13:26)

   Ze svých vlastních úspěchů, jde to!!

  • Mirek

   18. 8. 2022 (7:41)

   Budování sebehodnoty je nekonečný proces. Je to smysl života. Podle Junga “individuace”. Prakticky a na úrovni dnešní doby jsou základem Eckhatt Tolle a Adler.

  • Anna Vokáčová

   27. 1. 2023 (17:38)

   Bude mi 65 let a jsem učebnicový příklad. Když mi před lety diagnostikovali schizofrenii, paradoxně se mi ulevilo. Ale za tu diagnózu může celá má rodina. Bylo to peklo a ve dvanácti jsem se chtěla zabít. A stejné myšlenky jsem měla do 40.

 2. Renáta Hamrlová

  1. 3. 2022 (12:10)

  Tak jsem sama díky tomu, že to co se mi dělo v dětství pochopila, pak se to začalo projevovat i na mých dětech…táta mě v dětství nesprávně vychovával i s mámou,bratr nevlastní za mě trpěl, byl hodně bitý a pak v dospělosti jsem to otci řekla, ale on to nechtěl pochopit,neměl zájem, že dělal rozdíl…jen pak se mu to vrátilo…ve 20 ti mě zmlátil, protože jsem chtěla odejít, chtěl abych se o něj starala, pak jsem se vdávala a první,že přijdou na svatbu a den před svatbou zavolali, že přijdou pod podmínkou, že napeču koláče a přijedu se omluvit…no podepsalo se to na mě celý život… neuměla jsem s nimi komunikovat, náma vždy ustupovala a taky tomu jen přihlížela a ještě mi řekla proč jsem taková… nechtěla jsem dělat služku svým rodičům,starala jsem se i jejich postiženou dceru a mysleli si že budu i o ně ??

  Odpovědět
  • Eva

   2. 5. 2022 (7:33)

   Přesně tak. Děti nemají zodpovědnost za své rodiče. Děti nejsou majetek, abychom si s nimi dělali co chtěli. Jsou dar. Moc mě mrzí, co jste doma prožívala.

 3. Alžběta

  1. 3. 2022 (13:17)

  To už je ale za hranicí běžného nepochopení (kvůli odlišnosti typu nebo čehokoli jiného), to už je zneužívání. Je nejspíš dobrý nápad obrátit se na specializované služby, terapeuta znalého práce s traumatem atd.

  Odpovědět
 4. Diana

  4. 12. 2023 (15:22)

  Zajímavý článek, avšak nesouhlasím s tím, že žádný rodič si pro své dítě nepřeje, aby nemělo sebehodnotu, a naopak chce jeho štěstí. Z komentářů jde vidět, že mnozí rodiče své dítě z nějakého důvodu nemají rádi či ho využívají. Přejí si vychovat závislého jedince, který je nikdy neopustí. Jako malé dítě jsem byla sexuálně zneužívaná a silně zanedbávaná. Můj otec i další lidé se ke mě chovali jako bych nebyla člověk, ale hračka. Dělali všechno proto, abych měla strach, a v životě jsem to měla co nejtěžší. Byl to jejich úmysl, ne jednání z nevědomosti. Nevím jakou zkušenost mají jiní lidé, to proč to píšu je fakt, že někteří rodiče chtějí ubližovat, a to především někomu kdo se ještě neumí bránit. Proto dítě, které nemá kam utéct, a nemá sílu bojovat, je pro ně bohužel ideální.

  Odpovědět
  • Šárka z Teorie Typu

   21. 1. 2024 (19:49)

   Dobrý den, to mě mrzí. Takové případy, jako je ten váš, bohužel existují.. Takoví rodiče ale bohužel moje články stejně nečtou. Držím palce, ať se vám podaří najít po tom všem důvěru ve svět a lidi v něm. Šárka Miková

Napsat komentář

Skvělé — jsem ráda za váš zájem

Některá videa zveřejňuji zdarma, abyste měli možnost vyzkoušet, že to myslím s vaším sebepoznáním dobře. Pokud by vás zajímala videa další, stačí zadat váš e-mail a já vám je ráda pošlu.

Šárka