PŘEDSTAVENÍ TEORIE TYPŮ

Být mámou
a zůstat sama sebou

Mateřství bez výčitek

Připadá vám mateřství náročné, ale nechcete o tom mluvit? Vyčítáte si, že jiné mámy zvládají mateřství lépe? → Buďte spokojenější mámou.

Mateřství vás často nutí být někým jiným, než jste, plnit role, ve kterých se necítíte úplně pohodlně, dělat věci, které vám nejdou tak snadno. Máte pocit, že selháváte, vyčítáte si, že vše nezvládáte. Ve snaze napojit se na potřeby svých dětí navíc potlačujete potřeby vlastní.

Je normální, že vás v mateřství něco nebaví, i když se to od mámy očekává. Je normální, že vás vyčerpává to, v čem se jiné mámy nadšeně realizují. Buďte sama sebou a budete spokojenější mámou.

Výchova na míru

Učíte se s dětmi správně komunikovat, ale je to pro vás těžké? Připadáte si neschopná, protože to, co by mělo platit na všechny děti, u vás nefunguje? → Trénink komunikace je až druhý krok.

Nácvik reakcí ve smyslu: “Když dítě udělá tohle, vy řekněte tohle“, nedává smysl, když nevíte, jaká jste a jaké dítě máte. Naučené správné věty nemusí sedět vaší osobnosti. A tak se sice učíte jinak komunikovat, ale když je to hodně proti vaší přirozenosti, vracíte se zpátky k dřívějšímu chování. Navíc ani děti nejsou stejné. Co funguje u jednoho, neplatí na druhé.

Poznejte sebe a své dítě. Když pochopíte rozdíly, snadněji naleznete společnou řeč.

Proč je Teorie typů tak oblíbená

Je návodná a praktická, ale nepostrádá pevný teoretický základ. Chcete rozumět základním pojmům i chápat širší souvislosti? Vědět, z čeho Teorie typů vychází či jak ji využívat eticky a bez škatulkování? Teorie typů může být pro vás správná cesta.

Naše vrozené potřeby nejsou stejné

VROZENÉ POTŘEBY

Stabilita a předvídatelnost

Dítě dostává chleba vždycky vcelku, teď je nakrájený. Tohle dítě ale potřebuje, aby se věci děly obvyklým způsobem — stabilně, nemá rádo změny, překvapení, preferuje předvídatelnost.

Kompetentnost a zdokonalování

Dítě rádo zkouší nové věci a dělá je samo. Nakrájet chleba ostrým nožem je pro něj zajímavá výzva. Je tedy naštvané, že si to nemohlo zkusit — být kompetentní a zdokonalovat se.

Harmonie a hlubší smysl

Dítě vůbec nereaguje na chleba, ale na to, že se rodiče předtím hádali. Bojí se, že je to kvůli němu, že ho nebudou mít rádi. Nereaguje na to, co rodič říká, ale jak se tváří, jakým mluví tónem apod.

Ilustrace Onas
SarkaRed

ZAKLADATELKA TEORIE TYPŮ

Šárka Miková

Jsem jednou z vás. Jsem taky máma. Výchovu mých tří dětí provázely mnohé obavy (co z nich vyroste) a výčitky (co všechno dělám špatně). Ledacos bych dneska dělala jinak.

Jsem jednou z vás, ale jsem o kousek dál — už vidím, co z mých dětí vyrostlo. A vím, že díky Teorii typů byla moje cesta s dětmi jednodušší. 

Svou cestu vám nenutím. Nabízím vám, abyste našly tu svoji.

karlova univerzita
mbti certified

Můj tým nové generace

Rodina

K posledním narozeninám jsem dostala přání:

„Budeme se vždycky snažit, abychom pro tebe tím největším dárkem byli my a to, jací lidé z nás vyrostli. Za to, jaká jsi skvělá máma, si to rozhodně zasloužíš.“

Barča, Dája a Marek

20 let s Teorií typů

2021

Vystoupení v České televizi: Co potřebují různé typy dětí ve škole

Rozhovor v časopise Reportér

Vystoupení na festivalu Růst společně – přednáška na téma Sebehodnota: Aby si děti vážily sebe i druhých

Vystoupení na konferenci „Učení pro život“ pořádané MAS Stolové Hory

Realizace rozvojového programu pro zaměstnance Energeia

Realizace rozvojového programu pro firmu Intesys
Podcast Linka Praha Tokio
: Rozhovor o výchově a Teorie typů

Rozhovor pro Deník.cz Všichni jsme jiní


Článek pro časopis Řízení školy: Jak může lídr podpořit učitele, aby si kladli náročné cíle

Článek pro časopis Řízení školy: Spolupracovat nestačí: Co má největší dopad na učení žáků

Webinář pro program ČEZ Rodiče vítáni s tématem Výchova na míru

Webinář pro zaměstnance Google Česká republika s tématem Naše vrozené potřeby nejsou stejné

Článek o Teorii typů pro časopis Psychologie dnes

Spuštěn Klub Teorie typů 
- Záznamy webinářů
- Rozhovory s jednotlivými typy
- On-line setkávání „Na stejné vlně“

2020

Kurzy akreditovány MŠMT → „Teorie typů – praktické poznávání sebe i druhých“, „Komunikace a motivace v kontextu Teorie typů“ a „Sám sobě lídrem – lídrem všech“

Realizace Kavárny pro rodiče v základní škole Zbiroh

Realizace Kavárny pro rodiče v základní škole Vinoř

Spoluautorství publikace a kurzu Průvodce společným časem venku

Vystoupení na festivalu Všem ženám s tématem Teorie typů a mateřství

Rozhovor pro rádio Wave: Děti nejsou stejné, rodiče taky ne

Vystoupení na festivalu Učíme se venku


2019

Rozhovor v Lidových novinách a na portálu Rodiče vítáni o školství a Teorii typů

Vystoupení na konferenci Radost z rodičovství

Seriál článků o Teorii typů v časopise Maminka (SK)

Rozhovor v časopise Vitalita (SK)

Vystoupení na Festivalu terénní výuky

Vydání knihy Ani mámy nejsou stejné: Jak si mateřství užít, ne ho jenom přežít, které se zatím prodalo přes 7000 kusů.

Rozhovor na jdeteven.cz

Rozhovor na ucimesevenku.cz

Rozhovor pro montessori-praxe.cz

 Realizace Kavárny pro rodiče na gymnáziu v Liberci

2018

Vydání knihy Nejsou stejné: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě — za tři roky prodáno 17 000 kusů

Spuštění facebookové stránky Teorie typů

Realizace ročního rozvojového programu pro top management ČEZ ICT Services

Článek na portálu Rodiče vítáni

Vystoupení na konferenci Úspěch pro každého žáka

Vystoupení na konferenci Jihlava mluví o vzdělávání

vystoupení na konferenci Asociace Montessori Czech Republic

Rozhovor na svobodnahra.cz

2017

Kurzy akreditovány MŠMT → „Teorie typů – praktické poznávání sebe i druhých“, „Komunikace a motivace v kontextu Teorie typů“ a „Sám sobě lídrem – lídrem všech“

2016

Od 2016 doposud — externí spolupráce s Českou asociací pojišťoven (konzultace k výběru zaměstnanců, rozvojové programy)

2015

Realizace dvouletého rozvojového programu ve firmě Arval (podpora talentů a rozvoj manažerských dovedností)

Realizace půlročního rozvojového programu ve firmě DHL

2014

První skupina účastníků absolvuje dlouhodobý kurz Komunikace a motivace v kontextu Teorie typů

2013

Založení společnosti Mea Gnosis, s.r.o

Realizace vzdělávacích a rozvojových programů v oblasti školství, neziskových organizací a firem (ICT Services ČEZ, Arval, DHL, Dimension Data, Orbit, Česká asociace pojišťoven, Citibank, Člověk v tísni, Sdružení Tereza)

Spuštění webu Mea Gnosis a Teorie typů

Do roku 2018 členka správní rady Nadačního fondu České bankovní asociace

2012

Realizace ročního celofiremního rozvojového programu ve firmě Orbit

2011

Realizace dvouletého celofiremního rozvojového programu ve firmě Dimension data

2010

Česká televize – odborný garant pořadu Rodina a já: Bojím se pustit děti samotné

Spoluautorka knihy Typologie osobnosti u dětí (nakladatelství Portál)

Úspěšné absolvování kursu Murphy-Meisgeier Type Indicator for Children (MMTIC) - The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, USA.

Udělen certifikát „Certified Practicioner of MBTI Step I and Step II Instruments (The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, USA)

2009

Od 2009 doposud – členka odborného vedení projektu Pomáháme školám k úspěchu (financovaný nadací The Kellner Family Foundation)

Česká televize – odborný garant pořadu Rodina a já: Já ale nejsem ty, tati

2008

Spoluautorka knihy Školní hodnocení žáků (nakladatelství Portál)

Spoluautorka publikace Klíčové kompetence na gymnáziu (VÚP Praha)

Česká televize – odborný garant pořadu Rodina a já:

I holky se šikanují
- Ségra je bordelářka
-
Válcují nás puberťáci!
-
Jít či nejít na internát?

2007

Spoluautorka publikace Klíčové kompetence v základním vzdělávání (VÚP Praha)
Česká televize – odborný garant pořadu Rodina a já:
- Musím si vybrat školu!
- Je lepší být jedináček nebo benjamínek?
- Nenápadné strašidlo – šikana
- Třídní schůzky bez mindráků
- Je dítě zralé na školu?
- Jít nebo nejít na osmileté gymnázium?

2006

Účast v projektu programu Reading and Writing to Critical Thinking „Facilitating Curricular Reform through Strengthening Curriculum Development and Writing Skills of Teachers“ (Podpora pro kurikulární reformu)

Česká televize – odborný garant pořadu Rodina a já: Hodnocení a známky

2002

Mezinárodní čtenářskou asociací IRA udělen certifikát lektora RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking)

Dosažena pozice certifikátora v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)

2001

Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, o. s., Praha, 80 hodin)

Do roku 2013 každoročně účast na letních školách pořádaných organizací Kritické myšlení, o.s.

Do roku 2013 pravidelná lektorská činnost pro organizace Kritické myšlení, o. s., SKAV, NIDV, PAU, KVIC Nový Jičín

Do roku 2013 pravidelná publikační činnost v časopisech Kritické listy, Učitelské listy, Rodina a škola

2000

Absolvování kurzu „Respektovat a být respektován“ (Společnost pro mozkově-kompatibilní vzdělávání, 60 hodin)

1999

Absolvování kurzu „Dítě, rodina, škola – integrující přístupy pro pracovníky PPP“ (IPPP ČR, 72 hodin)

1996

Do roku 2010 psycholog v PPP Český Krumlov (diagnostika poruch učení a kariérové poradenství)

1988 – 1993

Studium jednooborové psychologie na FF UK Praha (diplomová práce na téma mentální anorexie)

Rozhovory s Šárkou Mikovou

Aktuálně na blogu

dite-se-boji-trestu

Šárka Miková

Není pravda, že tresty ve výchově fungují. Pouze dítě v některých případech zastaví. Otázka je, za jakou cenu. Dlouhodobě totiž mají tresty negativní dopad na

ČÍST DÁLE

Skvělé — jsem ráda za váš zájem

Některá videa zveřejňuji zdarma, abyste měli možnost vyzkoušet, že to myslím s vaším sebepoznáním dobře. Pokud by vás zajímala videa další, stačí zadat váš e-mail a já vám je ráda pošlu.

Šárka