Obchodní podmínky Teorie typů a Mea Gnosis

Jsme společnost Mea Gnosis s.r.o., IČO: 294 16 698. Sídlíme na adrese Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 – Karlín a jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205535 („Mea Gnosis“, „my“). Provozujeme portál Teorie typů, který se nachází na stránce www.Teorietypu.cz a portál Mea Gnosis, nacházející se na stránce www.meagnosis.cz. Tyto obchodní podmínky se uplatní pro obě tyto naše stránky.

Nejenom, že se na našich stránkách můžete dozvědět informace ohledně Teorie typů, přečíst si osobní příběhy anebo blog, můžete si tu také domluvit webináře, klasické offline kurzy, firemní programy, individuální konzultace, zakoupit lístek na přednášku nebo objednat zboží – knížky („produkty“). Naše produkty vám poskytujeme podle těchto obchodních podmínek. Může se stát, že si některé podmínky spolu domluvíme odchylně. V takovém případě má naše dohoda přednost před těmito obchodními podmínkami.

V případě, že si objednáte nebo obdržíte náš dárkový poukaz na využití některého z našich produktů, máme za to, že jste se s těmito podmínkami vztahující se k daným produktům seznámil a že s nimi využitím takového poukazu souhlasíte.

Co je všem produktům při objednávání společné?

 • Naše produkty si můžete objednat nebo domluvit prostřednictvím našeho webu. Popis i cenu najdete u daného produktu, pokud u produktu uvedena cena není, sdělíme vám ji na základě vaší poptávky individuálně.
 • Pokud je u produktu uvedena taková cena, u níž je patrné, že se jedná o chybu v psaní (číslech), není tato cena závazná a smlouva není uzavřena.
 • Pokud jde náš produkt na webu přímo objednat, po kliknutí na objednací tlačítko se vám rozbalí objednávkový formulář
 • Při vyplňování uvádějte všechny údaje správně a pravdivě.
 • Platit u nás lze kartou online nebo bezhotovostním bankovním převodem.
 • Při volbě bezhotovostního převodu vám budou na e-mailovou adresu zaslány údaje k platbě. Váš závazek uhradit cenu produktu je v takovém případě splněn okamžikem připsání příslušné částky na náš účet. 
 • Daňový doklad vám vystavíme a zašleme elektronicky e-mailem, pokud nám nedáte vědět, že ho potřebujete vystavit a doručit v listinné podobě. Jsme plátci DPH. Ceny u kurzu jsou uvedeny včetně DPH.

Níže se, prosíme, seznamte s podmínkami týkajících se našich jednotlivých produktů.

1. ONLINE WEBINÁŘE

 1. Přístup na webinář vám umožníme pomocí odkazu v e-mailu, kdy přístup aktivujeme po obdržení platby od vás na náš účet. U platby kartou to může být prakticky hned, u platbou převodem to bude pravděpodobně pár dní trvat, v závislosti na podmínkách našich bank.
 2. Online webinář je určen jen pro vaší osobní potřebu.
 3. Online webinář nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním vašeho odkazu. Pokud byste webinář používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Mea Gnosis, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
 4. Může se stát, že z důvodu údržby softwaru nebo online výpadků způsobených technickými obtížemi bude webinář dočasně nedostupný. Takové případy však budou zcela výjimečné a Mea Gnosis za tyto ojedinělé výpadky nerefunduje uhrazenou cenu. Vždy budeme dělat maximum pro 100% funkčnost a dostupnost online webináře.
 5. Online webinář vám bude prostřednictvím vygenerovaného odkazu dostupný po dobu 12 měsíců.

2. OFFLINE KURZY A FIREMNÍ PROGRAMY

 1. Kurzy si můžete buď objednat prostřednictvím formuláře na našich stránkách anebo se s vámi můžeme po vaší poptávce a případně vyplnění předběžného Google formuláře domluvit na objednání kurzu prostřednictvím e-mailu. Odeslání vyplněného formuláře nebo e-mailu potvrzujícího objednání kurzu považujeme za váš návrh k uzavření smlouvy.
 2. Firemní programy většinou obsahují kurzy a individuální konzultace, jejich obsah spolu však můžeme domluvit odchylně. Zadat poptávku na náš program můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo prostřednictvím e-mailu. Poté, co si spolu domluvíme obsah programu a jeho cenu, si můžete program objednat prostřednictvím e-mailu. 
 3. Přijetí objednávky kurzu nebo programu vám potvrdíme na vámi vyplněný e-mail, čímž mezi námi dojde k uzavření smlouvy. 
 4. Program nebo kurz můžete objednat pro více osob. Všechny takové osoby musí být seznámeny s našimi obchodními podmínkami. Jejich účastí v programu nebo kurzu máme za to, že s obchodními podmínkami souhlasí.
 5. Abyste se mohli kurzu nebo programu vy nebo přihlašované osoby účastnit, je nutné uhradit registrační poplatek. Poplatek je nutné uhradit do 7 dnů od našeho potvrzení o přijetí objednávky kurzu nebo programu. Pokud registrační poplatek neuhradíte v tomto termínu, rezervace vám bez náhrady propadá a nebudete se moci kurzu nebo programu zúčastnit vy ani přihlašované osoby. 
 6. Pokud se rozhodnete svou registraci na kurz nebo potvrzenou objednávku programu zrušit, napište nám na e-mail: info@teorietypu.cz
 7. Storno poplatky za zrušení registrace na kurz nebo potvrzené objednávky programu jsou následující:
  1. do 4 týdnů před konáním kurzu nebo zahájením programu vám vrátíme 100 % jeho ceny nebo si můžete vybrat jiný termín;
  2. do 2 týdnů před konáním kurzu nebo zahájením programu vám vrátíme 50 % jeho ceny nebo si můžete vybrat jiný termín;
  3. méně než 14 dní před konáním kurzu nebo zahájením programu je storno poplatek ve výši 100 % jeho ceny, tedy vrácena nebude žádná částka. 
 8. V případě zrušení registrace vám vrátíme cenu kurzu nebo programu sníženou o příslušný storno poplatek, a to do 14 kalendářních dní od zaslání potvrzení o tom, že jsme přijali informaci o zrušení a číslu účtu, na který máme částku poslat.
 9. Vezměte, prosíme, na vědomí, že můžeme změnit termín nebo m3ísto konání kurzu nebo programu. Pokud k tomu dojde, kontaktujeme vás na vámi uvedenou e-mailovou adresu s tím, že můžete požadovat vrácení ceny kurzu nebo programu, pokud jste ji již zaplatili anebo si vybrat jiný termín a místo kurzu, pokud na něm bude ještě volné místo nebo v případě programu, pokud bude daný termín nebo místo dostupné.
 10. Veškeré materiály, které na kurzu nebo během programu obdržíte jsou určeny k osobnímu užití. Pokud byste materiály používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Mea Gnosis, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme. 

3. INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 1. Zadat poptávku na individuální konzultaci můžete prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu nebo prostřednictvím e-mailu. Poté, co si spolu individuálně domluvíme obsah konzultace a její cenu, si můžete konzultaci objednat prostřednictvím e-mailu.
 2. Četnost, termín a místo konání konzultací si domluvíme individuálně.
 3. Pokud máte konzultaci rezervovanou a zrušíte ji méně než 3 dny před realizací, můžeme vám fakturovat částku odpovídající odměně za konzultaci, jako paušální náhradu rezervovaného času.

4. ZBOŽÍ

 1. Naše stránka obsahuje všechny potřebné informace o prodávaném zboží. V současné době jsou to papírové knížky spojené s tématikou teorie typů, ale časem můžeme náš sortiment rozšířit.
 2. Vystavením zboží vás pouze informujeme o jeho podrobnostech, vlastnostech a ceně. Aby mezi námi mohla vzniknout kupní smlouva, musíme vaši objednávku potvrdit – nemáme tak povinnost ohledně vámi objednaného zboží kupní smlouvu uzavřít (nepoužijeme ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku).
 • Jak probíhá objednávka?
 1. Naše zboží si můžete pořídit prostřednictvím objednávkového formuláře, který obsahuje zejména informace o zboží, ceně, způsobu úhradu ceny a požadovaném způsobu dodání zboží a o nákladech s tím spojených. Na základě těchto informací je vytvořena objednávka.
 2. Poté, co obdržíme a potvrdíme vaši objednávku, vám na uvedený e-mail zašleme potvrzení, že se objednávka vyřizuje. Tímto okamžikem mezi sebou uzavíráme kupní smlouvu – tedy v momentě, kdy vám takovou potvrzující zprávu doručíme. Pokud bude charakter objednávky neobvyklý (např. vysoká cena či vysoké množství), můžeme vás požádat o dodatečné potvrzení objednávky. V takovém případě bude kupní smlouva uzavřena ve chvíli, kdy obdržíme potvrzení této objednávky.
 • Co nastane po objednávce?
 1. Zboží vám dodáme do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vyhrazujeme si právo od smlouvy odstoupit v případě, že objednané zboží nebude na skladu a ani nebude do 30 dnů od uzavření kupní smlouvy naskladněno.
 2. Zboží máte povinnost převzít. Pokud ho nepřevezmete, můžeme to považovat za odstoupení od smlouvy. V takovém případě vám vrátíme částku, kterou jste nám za zboží a jeho doručení k vám zaplatili, vezměte však na vědomí, že náklady spojené se zasláním zboží zpět k nám po vás můžeme chtít uhradit – jsme v takovém případě oprávnění tuto částku jednostranně započíst proti kupní ceně. 
 3. Zboží zasíláme službou GLS. Osobní odběr není možný.
 4. Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování ihned řešte s dopravcem a případné nedostatky sepište do předávacího protokolu. Takové zboží totiž nemusíte od dopravce převzít. Poškození, prosíme, zdokumentujete a dejte nám o něm vědět.

5. PŘEDNÁŠKY

 1. Čas od času pořádáme nebo se spolupodílíme na různých zajímavých přednáškách.
 2. V takovém případě máte možnost na našem webu zakoupit lístky na takovou přednášku. K placení dojde prostřednictvím platebního systému SimpleShop.cz.
 3. V případě, že jste si zakoupili vstupenku na přednášku, na kterou se nakonec rozhodnete nejít, podle zákona nemáte v takovém případě nárok na vrácení ceny vstupenky (protože se jedná o akci s konkrétně určeným termínem, od takové koupě nejde ani odstoupit). Vstupenky jsou však přenositelné – nejsou vázány na konkrétní jméno, a tak je můžete v případě vaší neúčasti někomu prodat nebo darovat.

6. ČLENSKÁ SEKCE

 1. Na našem portálu vám můžeme nabídnout také účast v členské sekci. Pokud se do ní přidáte, můžete získat různá plnění a výhody, která si můžete zvolit podle vašeho přání. Úrovně členské sekce, jejich obsah a ceník najdete na našem webu u popisu členské sekce.
 2. K vytvoření platného členského účtu je potřeba, abyste se do členské sekce registrovali. Při registraci uvádějte správně a pravdivě všechny údaje, považujeme je takto za správné a případná nesrovnalost půjde za vámi.
 3. Přístup do členské sekce řádně zabezpečte kvalitním heslem.
 4. Přístup do členské sekce je pouze pro vás – umožnění využívání členského účtu třetím osobám nepovolujeme.
 5. Pokud zjistíme, že porušujete tyto obchodní podmínky nebo případně jiné podmínky, které si spolu domluvíme, máme právo vám členský účet zrušit.
 6. Nezapomeňte, že veškerý obsah vám zpřístupněný v členské sekci je určen pro vaše osobní užití (nedomluvíme-li se písemně jinak). Pokud byste tento obsah používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Mea Gnosis, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
 7. Obsah vám zpřístupněný v členské sekci nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním příslušných odkazů. 

7. PLACENÉ ČLENSTVÍ V KLUBU

 1. Na našem portálu vám můžeme nabídnout také účast v našem klubu. V klubu získáte různé výhody, o nichž se dočtete na webu. Obsah členství a ceník najdete na našem webu.
 2. K vytvoření členství v placeném klubu je potřeba, abyste se si produkt zakoupili a založili si klubový účet.
 3. Při registraci uvádějte správně a pravdivě všechny údaje, považujeme je takto za správné a případná nesrovnalost půjde za vámi.
 4. Přístup do klubového účtu řádně zabezpečte kvalitním heslem.
 5. Zakazujeme zpřístupnění klubového účtu a jeho obsahu třetím osobám. Veškerý obsah vám zpřístupněný v klubové sekci je určen pro vaše osobní užití (nedomluvíme-li se písemně jinak). Pokud byste tento obsah používali jinak než pro osobní užití, došlo by k porušení autorských práv jak Mea Gnosis, tak našich dodavatelů. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
 6. Obsah vám zpřístupněný v klubové sekci nestahujte, nekopírujte, neupravujte, nezasahujte do zdrojových souborů. Také je zakázáno jej dál šířit, například promítáním nebo přeposíláním příslušných odkazů.
 7. Pokud zjistíme, že porušujete tyto obchodní podmínky nebo případně jiné podmínky, které si spolu domluvíme, máme právo vám klubový účet a přístup do něj bez vrácení poskytnutého finančního plnění zrušit.
 8. V případě koupě členství si zvolíte, jestli chcete přístup na měsíc, nebo celý rok.
 9. Členství v klubu je splatné dopředu. Pokud službu přestanete v průběhu předplaceného období odebírat, nevracíme ani z části už jednou uhrazené předplatné.
 10. Členství v klubu se automaticky prodlužuje o vámi zvolené období. S tím dáváte odsouhlasením těchto podmínek svůj souhlas. Toto automatické prodloužení lze kdykoliv zastavit, a to od období následujícímu tomu, kdy došlo k nastavení ukončení.
 11. Pro zastavení členství nás kontaktujte na e-mailu klub@teorietypu.cz
 12. Pokud jste jako platební metodu zvolili platbu prostřednictvím platební karty, platba je automaticky stržena  v případě měsíční platby v měsíčních intervalech (vždy následující měsíc ve stejný den jako byla odeslána první platba) a v případě roční platby v ročních intervalech (vždy následující rok ve stejný den jako byla odeslána první platba) bez nutnosti zadávání dalších údajů.
 13. V případě zrušení členství vám účet a jeho obsah deaktivujeme pro dobu 1 roku. Pokud se do 1 roku opět přihlásíte, obsah vám bude k dispozici. Pokud se pro návrat v budoucnu nerozhodnete, údaje z klubového účtu mažeme.

8. ZVÝHODNĚNÉ CENY

 1. Možná jste při procházení našich stránek všimli, že některé produkty poskytujeme za zvýhodněnou cenu. Rozhodli jsme se totiž zvýhodnit cenu určitých produktů pro 
  • osoby působící ve školství, 
  • osoby působící v neziskových organizacích,
  • rodiče na rodičovské dovolené.
 2. Na poskytnutí zvýhodněné ceny máte nárok, pokud v moment objednání produktu patříte do dané skupiny. Pokud se nám k takové skupině přihlásíte a budete chtít získat náš produkt za zvýhodněnou cenu, prohlašujete tím, že tomu tak opravdu je. Prosíme, vezměte na vědomí, že pokud objednáváte naše produkty jako podnikatel, neuplatní se zvýhodněné ceny.
 3. Kdykoliv (a to jak před poskytnutím produktu, tak i po jeho poskytnutí) po vás můžeme požadovat ověření, že do dané skupiny osob patříte. 
 4. V případě, že se ukáže, že vaše prohlášení nebylo pravdivé, budeme po vás požadovat doplacení celé částky (a to i právní cestou). Můžeme po vás chtít i náhradu škody, která nám tímto vaším jednáním vznikla. 

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Možnosti a podmínky odstoupení od smlouvy se ve vztahu k nám uplatní pouze tehdy, pokud nakupujete jako spotřebitel. To znamená, že smlouvu s námi uzavíráte mimo rámec své podnikatelské činnosti.
 2. Podle občanského zákoníku má spotřebitel obecně právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu do 14 dnů od převzetí plnění. 
 3. Některé naše produkty jsou ale specifické a platí pro ně specifická pravidla:

a) Pro online webináře a členství v klubu

 • Třeba v případě našich online webinářů nebo členství v klubu se jedná o digitální obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, a podle zákona tedy nemáte vždy právo na takové odstoupení od smlouvy.
 • Protože jsou naše webináře  a členství v klubu (resp. jeho obsah) digitálním obsahem, máme pro Vás toto DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. Nejde uplatnit právo odstoupení od smlouvy o dodání digitálního obsahu, pokud souhlasíte s dodáním webináře a členstvím v klubu (resp. zpřístupněním obsahu) před uplynutím lhůty k odstoupení. Uzavřením těchto obchodních podmínek souhlasíte s tím, že Vám bude webinář nebo obsah klubu aktivován, a tedy dodán ihned po zaplacení ceny, ještě v době před uplynutím 14 dnů. Tím však ztrácíte možnost od smlouvy odstoupit.
 • Stejné pravidlo se uplatní i pokud se rozhodnete dárkový poukaz na webinář darovat (budete mít totiž možnost využít odkaz a obsah sami).

b) Pro kurzy, programy a individuální konzultace

 • Pokud si objednáte kurz, program nebo individuální konzultaci s termínem (nebo si dohodnete s námi termín), který je dřívější, než uplyne vaše 14denní lhůta pro odstoupení, dáváte tím svůj výslovný souhlas, abychom vám plnění poskytli ještě před uplynutím vaší lhůty pro odstoupení a tím možnost odstoupení ztrácíte.

c) Pro zboží

 • Pro zboží platí výše uvedené obecné pravidlo (tedy že máte jakožto spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené přes internet do 14 dnů od převzetí zboží). O vašem úmyslu odstoupit nás musíte informovat – e-mailem nebo dopisem. Napište nám, co a kdy jste u nás kupovali, jaké bylo číslo objednávky a jak a kam vám máme poslat peníze zpět. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení dostupný zde
 • Bezodkladně po předání nebo alespoň prokázání vrácení zboží vám vrátíme částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým jsme platbu od vás přijali. 
 • Pro vrácení částky máme až 14 dnů od vašeho odstoupení, budeme ale potřebovat doklad o tom, že zboží bylo vypraveno zpět k nám. 
 • Zboží nám můžete zaslat nebo předat na adresu: Mea Gnosis s.r.o., areál YNOT, Hořanská 516, 289 14 Poříčany
 • Zboží musí být vráceno kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Máme právo ve výše uvedené lhůtě posoudit, zda je vracené zboží nepoškozené, neporušené a nepoužité a zda jste nezpůsobil snížení hodnoty zboží jiným nakládáním, než je s ohledem na povahu a vlastnosti zboží nutné.  
 • Náklady na vrácení zboží k nám nesete vy.
 • Pokud nám vrátíte zboží poškozené vaším nesprávným zacházením, můžeme vrácenou kupní cenu ponížit o částku odpovídající poškození (jakožto náhradu za snížení hodnoty zboží).
 • Některé další podmínky pro spotřebitele 
 1. Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, máte právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu plynoucího ze smlouvy. V takovém případě se můžete obrátit na Českou obchodní inspekci, (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje jen na váš návrh, a to v případě, že se s námi spor nepodařilo vyřešit přímo. Návrh jde podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy jste u nás poprvé své právo, které je předmětem sporu, uplatnili. Máte právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Veškeré náklady na používání komunikačních prostředků, které vám vznikly v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy a s vytvářením objednávky, si hradíte sami. Tyto náklady se ale neliší od základní sazby a nejsou námi nijak zpoplatněny.
 3. V případě, že jste byli dárkovým poukazem obdarováni, nárok na odstoupení nemáte.

10. REKLAMACE

 • Chcete reklamovat online webinář, obsah klubu, kurz, program, přednášku nebo individuální konzultaci?
 1. V tom případě jde o reklamaci služeb. Pokud máte za to, že námi poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo ji reklamovat. Pokud je vada odstranitelná, můžete chtít buď opravu, doplnění nebo slevu. Pokud vadu odstranit nejde a náš produkt proto nejde používat, můžete odstoupit od smlouvy, anebo chtít slevu.
 2. Vezměte ale, prosíme, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání.
 3. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webových stránkách.
 4. Prosíme, uveďte k reklamaci následující: službu, které se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.
 5. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete.
 6. Reklamaci vyhodnotíme bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů (jste-li spotřebitelem).  Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případné opravě, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.
 • Chcete reklamovat zboží, které jste u nás zakoupili?
 1. S reklamací se obraťte na naše kontaktní údaje uvedené na webových stránkách.
 2. Prosíme, uveďte k reklamaci následující: zboží, kterého se reklamace týká, vaše kontaktní údaje, popis vady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
 3. Vadné zboží zašlete spolu s reklamačním formulářem na adresu: Mea Gnosis s.r.o., areál YNOT, Hořanská 516, 289 14 Poříčany. Zboží musí být vhodně zabaleno (aby nedošlo k jeho poškození), musí být čisté a kompletní.
 4. Při uplatnění reklamace od nás obdržíte potvrzení – reklamační protokol, kde je uvedeno, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. 
 5. Podle své volby můžete požadovat u vady, která je podstatná dodání nové nebo chybějící věci, bezplatnou opravu, přiměřenou slevu nebo vrácení ceny na základě odstoupení od smlouvy. U vady, která je nepodstatná, máte nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu.
 6. Pokud prokážeme, že jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nemusíme vašemu nároku vyhovět.
 7. Zlevněné zboží nelze reklamovat z důvodu, pro který je dané zboží zlevněno.
 8. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů (jste-li spotřebitelem), pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Poskytneme vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, o případném provedení opravy, o době trvání reklamace, případně zdůvodníme, proč reklamaci zamítáme.
 9. Pokud jste spotřebitelem, pak vám náklady, které vynaložíte na reklamaci, proplatíme (a to nejnižší možné náklady). O proplacení těchto nákladů nás požádejte bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění reklamace.

11. ZÁVĚREM

 1. Naše vztahy se řídí právním řádem České republiky, a to i kdyby obsahovaly mezinárodní prvek.
 2. Informace vám v rámci našich služeb poskytujeme s maximální pečlivostí a starostí, učinit rozhodnutí ohledně vašeho životního směřování však poté musíte každý sám za sebe. Proto prosíme o pochopení, že za nesprávné vyhodnocení informací poskytnutých v rámci našich služeb (i za na to navazující rozhodnutí) jednotlivcem nemůžeme odpovídat.
 3. Veškerá práva k našim webovým stránkám a kurzům, a to hlavně autorská práva k obsahu, včetně grafik, videí, ochranných známek, log, know how a další, náleží Mea Gnosis a bez našeho souhlasu je zakázáno tyto prvky jakkoliv šířit či kopírovat. Takové jednání monitorujeme a vždy právně řešíme.
 4. Znění obchodních podmínek můžeme měnit nebo doplňovat. Tímto nijak nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Kdykoliv nás v případě dotazů k těmto obchodním podmínkám můžete kontaktovat na info@teorietypu.cz

V Praze  dne 26. 9. 2021

Skvělé — jsem ráda za váš zájem

Některá videa zveřejňuji zdarma, abyste měli možnost vyzkoušet, že to myslím s vaším sebepoznáním dobře. Pokud by vás zajímala videa další, stačí zadat váš e-mail a já vám je ráda pošlu.

Šárka